Milliseid tõlketeenuseid me pakume?

Kirjalik tõlge -  algtekstis esitatud mõte antakse kirjalikult edasi sihtkeeles. Tagame, et tõlge on kooskõlas sihtkeele reeglitega, tõlke tellija soovide ning juhistega.

Suuline tõlge – teises keeles oleva sõnumi edastamine suuliselt võimalikult täpselt, usaldusväärselt, loomulikult ja ladusalt. Saate tellida suulist tõlget oma seminaridele, kohtuistungitele, konverentsidele ja erinevatele üritustele. Suulist tõlget saab teha kolmes erinevas vormis:

sünkroontõlge – lähteteksti tõlgitakse samaaegselt, ilma kõnelejat katkestamata. Antud meetodi puhul kasutab tõlk kas siis kõrvaklappe või istub helikindlas kabiinis.

sosintõlge – tõlk asub kuulaja kõrval või taga ja tõlgib esitlust kuulajale vaikselt sosistades.

järeltõlge – tõlk ja esineja räägivad vaheldumisi publiku ees. Üldjuhul viibib tõlk esinejaga samas ruumis ning tõlgib teksti lõikude kaupa.

Personaalse tõlk-saatja teenus – see tähendab, et ärikohtumisel, seminaril, messil või kohtuistungil saadab teid meie personaalne tõlk-saatja. Seda teenust pakume läti-eesti ja eesti-läti keelesuunal.

Vandetõlge – vandetõlk kinnitab tõlke õigsust ning vastutab tõlke kvaliteedi eest. Vandetõlk on läbinud vastava kutseeksami ning omab kutsetunnistust, mis annab talle õiguse lisaks tõlke kinnitamisele kinnitada ka ärakirja ja allkirja.

Teksti toimetamine – tõlketeksti algtekstile vastavuse kontrollimine. Toimetamise käigus kontrollime, kas algteksti mõte on tõlketekstis õigesti ja midagi vahele jätmata edasi antud, laused loogilised ning terminikasutus õige, asjakohane ja ühtne ja tõlge keeleliselt korrektne.

Teksti korrektuur –  korrektuuri põhiline eesmärk on kontrollida tõlgitud teksti keelelist õigsust ja arusaadavust. Kuna tõlketeksti ei võrrelda algtekstiga, siis sisulisi muudatusi ei tehta.

Enam kui 25 keelesuunda

Kõige populaarsemad ja sagedamini tellitavad keelesuunad on läti-eesti-läti, läti-inglise-läti, leedu-eesti-leedu ja leedu-inglise-leedu.

Peale nende teeme sageli tõlkeid läti-vene-läti, läti-leedu-läti, läti-saksa-läti, läti-tšehhi-läti, läti-poola-läti, läti-soome-läti, leedu-vene-leedu, leedu-saksa-leedu, leedu-soome-leedu, eesti-inglise-eesti, eesti-vene-eesti, vene-inglise-vene, eesti-soome-eesti keelesuunal.

Peamised valdkonnad

Saame teile pakkuda tõlkeid õiguse, majanduse, autonduse, ehituse, energeetika, ilu ja kosmeetika, infotehnoloogia, metsanduse, kinnisvara, transpordi, logistika, rahanduse ja panganduse, kinnisvara, põllumajanduse telekommunikatsiooni, looduse, kultuuri ja äri valdkonnas. Vastavalt tõlgitavale materjalile otsime teie jaoks tõlkija, kes tunneb väga hästi konkreetset valdkonda ja on kursis erialase terminoloogiaga.

Tõlgime mitmesuguseid tekste

Tõlgime väga erinevaid tekste, nagu sisekorraeeskirjad, veebilehtede ja e-poodide tekstid, kasutusjuhendid, tootelehed, brošüürid, turismitekstid, majandustarkvara juhendid, reklaamtekstid, infolehed, ohutuskaardid, lõputööde kokkuvõtted, subtiitrid jt. Võite meie poole pöörduda mistahes tekstiga ja me leiame teile pädeva tõlkija.